Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Gospodarka > Co nazywamy klinem podatkowym?

Czym jest akredytywa?

Akredytywą nazywamy formę krajowych oraz zagranicznych rozliczeń, które dokonywane są za pośrednictwem banku. Stanowi ona skuteczne narzędzie zabezpieczające interesy obu stron zawartego kontraktu. Ten dokument określa poszczególne warunki rozliczeń pieniężnych, zwany jest także listem kredytowym. W obrocie wykorzystywanych jest wiele typów akredytyw. Jednak ich mechanizm działania jest wspólny. Możemy wyróżnić wiele klasyfikacji akredytyw. Biorąc pod uwagę zobowiązania banku otwierającego możemy wyróżnić: odwołalną akredytywę (w której otwierający bank jest uprawniony do odwołania lub zmiany przyjętego zobowiązania) oraz nieodwołalną akredytywę (nie może zostać zmieniona ani anulowana bez zgody wszystkich stron zawierających kontrakt: banku otwierającego, banku pośredniczącego, beneficjenta oraz zleceniodawcy). Z kolei ze sposób na formę płatności możemy mówić o: akredytywie gotówkowej (czyli a’vista), akredytywę posiadającą odroczony termin płatności, akredytywę akceptacyjną oraz akredytywę negocjacyjną. Natomiast uwzględniając rolę banku pośredniczącego możemy mówić o następujących rodzajach akredytyw: niepotwierdzoną ( czyli awizowaną) oraz potwierdzoną.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.