Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki’ Category

Jakie są cechy charakterystyczne podatku rolnego?

Podatek rolny jest typem podatku, uregulowanym na mocy „Ustawy o podatku rolnym”, która weszła w życie 15 listopada 1984 roku. Opodatkowaniem tym podatkiem podlegają grunty, zarejestrowane jako  rolne użytki albo zadrzewione i zakrzewione grunty na użytkach rolnych. Wyjątek stanowią grunty, które są wykorzystywane na gospodarczą działalność o charakterze innym niż rolnicza działalność. Do płacenia tego podatku zobowiązane są osoby prawne, osoby fizyczne, organizacyjne jednostki ( w tym spółki), które nie mają osobowości prawnej, a są: posiadaczami gruntów samoistnych, właścicielami gruntów, użytkownikami gruntów wieczystych lub właścicielami gruntó

Czym jest PCC?

PCC to podatek od cywilnoprawnych czynności. Temu podatkowi podlegają następujące rodzaje cywilnoprawnych czynności: umowy pożyczki, umowy zamiany rzeczy oraz majątkowych praw i  umowy sprzedaży, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy dożywocia, umowy spółki, umowy odnośnie nieprawidłowego depozytu, akty założycielskie, czyli umowy danej spółki, ustanowienie użytkowania odpłatnego, uwzględniając również nieprawidłowy oraz służebność odpłatną, a także umowy dotyczące działu spadku  i umowy na mocy których następuje zniesienie współwłasności ( w części dotyczącej dopłat lub spłat). Orzeczenia sądów oraz zmiany w zakresie wyżej wspomnia

Co to jest PESEL?

PESEL jest identyfikatorem podatkowych osób fizycznych, które nie prowadzą swojej działalności gospodarczej. Używany jest również przez osoby, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług. PESEL jest skrótowcem od pełnej nazwy: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Numer PESEL jest unikatowy dla każdej osoby. Pozwala na jednoznaczną identyfikację danej osoby fizycznej. Składa się z 11 cyfr. Stanowi stały, numeryczny symbol. Składa się z konkretnych elementów: daty urodzenia, która została w odpowiedni sposób zakodowana, porządkowej liczby, zakodowanej płci oraz kontrolnej cyfry. Należy pamiętać,