Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Czym jest karta podatkowa?

Kim jest inkasent?

Inkasentem nazywamy w szerokim rozumieniu osobę, która jest odpowiedzialna za pobieranie od płatników należności. Możemy mieć do czynienia np. z inkasentem gazowni czy elektrowni. W szczególności może to być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna. Jest ona zobowiązana do pobrania należnego podatku od podatnika i wpłacenia go organowi podatkowemu we właściwym terminie. Należy jednak pamiętać, że z danego inkasenta, organ podatkowy nie może ściągać podatku. Nawet jeżeli podatnik nie uiścił obowiązkowej daniny we wcześniejszym terminie. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w postaci zryczałtowania. Otrzymuje go z tytułu wpłacania podatków w sposób terminowy, pobranych w imieniu Skarbu Państwa. Rada powiatu, rada gminy oraz sejmik województwa jest uprawniony do ustalania w sposób indywidualny wynagrodzenia dla danych inkasentów z tytułu pobierania obowiązkowych podatków, które stanowią dochody, odpowiednio budżetu powiatu, gminy lub województwa. Mowa wtedy o inkasentach opłat lokalnych i podatków.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.