Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Przedsiębiorstwa > Płać kartą

Jakie są cechy charakterystyczne wolnego rynku?

Wolnym rynkiem nazywamy typ rynku, na którym dokonuje się wymiana dóbr dzięki zawieraniu dobrowolnych transakcji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi przy cenie ustalonej przez nich dobrowolnie. Na wolnym rynku zarówno kupujący, jak i sprzedający nie podlegają jakimkolwiek przymusowi ani ograniczeniom ze strony zewnętrznych podmiotów (np. publicznej władzy). Natomiast warunki transakcji, zwłaszcza cena, są uzależnione jedynie od obopólnie wyrażonej przez nich zgody. Rynek regulowany stanowi przeciwieństwo wolnego rynku. Dzięki mechanizmowi rynkowemu następuje ustalenie się rynkowej równowagi. To znaczy, że następuje zrównoważenie podaży z popytem, a także zdefiniowanie ceny równowagi. Nie należy mylić wolnego rynku z doskonałą konkurencją. Wolny rynek definiowany jest jako mechanizm alokacyjny zasobów. Może stanowić regulator ekonomicznych procesów w całokształcie gospodarki. Gospodarka rynkowa to rodzaj gospodarki, w której główną regulacyjną rolę odgrywa w kluczowej mierze wolny rynek.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.