Jesteś tutaj: mmpfinanse.pl >Artykuły dla kategorii ‘Kredyty’ Category

Jaki kredyt nazywamy konsorcjalnym?

Kredyt konsorcjalny to typ kredytu, który udzielany jest jednemu kredytobiorcy przez co najmniej dwa banki. Składająca się z kilku banków konsorcja może udzielać kredytów różnego typu. Przede wszystkim są to jednak inwestycyjne kredyty, które zaciągane są by w sposób długoterminowy zabezpieczyć finansowo daną inwestycję. Może być również udzielany na refinansowanie zadłużenia lub na zakup firm. Ten rodzaj kredytu wykorzystuje się przy kapitałochłonnych inwestycjach, które przewyższają możliwości jednego tylko kredytodawcy i zwykle obarczonych dużym ryzykiem. Ze względu na rodzaj wykorzystywania konsorcjalnego kredytu można podzielić na odnawialne oraz

Czym jest odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka jest rodzajem hipotecznego kredytu. Polega on na otrzymywaniu przez kredytobiorcę wypłaty w postaci dożywotniej renty. Jej wysokość uzależniona jest od płci oraz wieku kredytobiorcy, wartości nieruchomości, a także sposobu wypłaty należności. Ten rodzaj produktu bankowego jest dedykowany dla osób, które ukończyły 60 lat. Ponadto mają one mieszkanie (lub dom) własnościowe albo prawo własnościowe do spółdzielczego mieszkania. Kredyt ten pozwala na uwolnienie zamrożonego kapitału w posiadanej nieruchomości. Osoba, która zaciągnęła taki kredyt, otrzymuje od banku jednorazową wypłatę lub comiesięczne raty. Po śmierci kredytobiorcy, nieruc

Co nazywamy zdolnością kredytową?

Zdolnością kredytową określamy zdolność podmiotu gospodarczego lub osoby prywatnej do zwrotu udzielonego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w okresie ustalonym między kredytobiorcą a kredytodawcą (bankiem). Posiadanie tej zdolności jest niezbędnym warunkiem otrzymania kredytu. Bank analizuje zdolność kredytową poprzez zbadanie terminowości rozliczeń z odbiorcami i dostawcami. Analiza kredytowa umożliwia skuteczne sprawdzenie posiadanej zdolności kredytowej. Do głównych czynników mających wpływ na zdolność kredytową kwalifikuje się przede wszystkim: okres kredytowania, wysokość dochodów kredytobiorcy, źródła i systematyczność otrzymywania dochodów, akt