Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Ekonomia > Jakie są cechy charakterystyczne wolnego rynku?

Czym jest podatek odroczony?

Podatkiem odroczonym nazywamy składową część dochodowego podatku, która wpływa na finansowy wynik za dany, określony sprawozdawczy okres. Dochodowy podatek składa się z: podatku odroczonego, czyli części odroczonej oraz podatku fiskalnego, to znaczy części bieżącej. Ten rodzaj podatku powstaje na skutek powstania przejściowych różnic występujących pomiędzy bilansową wartością konkretnego składnika pasywów lub aktywów a jego podatkową wartością. Te przejściowe różnice mogą być dwojakiego rodzaju: ujemne lub dodatnie. Rezerwa pochodząca z odroczonego dochodowego podatku to kwota zobowiązania wyprowadzona z dochodowego podatku, która według wyliczeń w przyszłości powstanie. Wynika to z występowania dodatnich przejściowych różnic. Z kolei aktywa pochodząca z odroczonego dochodowego podatku  to kwota, która według wyliczeń w przyszłości zmniejszy zobowiązanie z racji dochodowego podatku albo będzie wymagać zwrotu. Wynika to z występowania różnic przejściowych o charakterze ujemnym lub z powodu podatkowej straty. W przyszłości możliwe będzie odliczenie od powstałego dochodu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.