Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Bankowość > Czym jest identyfikacja masowych płatności?

Czym jest podatek odroczony?

Podatkiem odroczonym nazywamy składową część dochodowego podatku, która wpływa na finansowy wynik za dany, określony sprawozdawczy okres. Dochodowy podatek składa się z: podatku odroczonego, czyli części odroczonej oraz podatku fiskalnego, to znaczy części bieżącej. Ten rodzaj podatku powstaje na skutek powstania przejściowych różnic występujących pomiędzy bilansową wartością konkretnego składnika pasywów lub aktywów a jego podatkową wartością. Te przejściowe różnice mogą być dwojakiego rodzaju: ujemne lub dodatnie. Rezerwa pochodząca z odroczonego dochodowego podatku to kwota zobowiązania wyprowadzona z dochodowego podatku, która według wyliczeń w przyszłości powstanie. Wynika to z występowania dodatnich przejściowych różnic. Z kolei aktywa pochodząca z odroczonego dochodowego podatku  to kwota, która według wyliczeń w przyszłości zmniejszy zobowiązanie z racji dochodowego podatku albo będzie wymagać zwrotu. Wynika to z występowania różnic przejściowych o charakterze ujemnym lub z powodu podatkowej straty. W przyszłości możliwe będzie odliczenie od powstałego dochodu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.