Jesteś tutaj: mmpfinanse.pl > Przedsiębiorstwa > Wzbogacenie ofert operatorów

Czym są akta weryfikacyjne?

Akta weryfikacyjne powstają z mocy sprawdzenia właściwego urzędu, które jest przeprowadzane w każdej sytuacji, gdy odpowiednie przepisy prawa podatkowego lub celnego w zakresie akcyzowego podatku warunkują podjęcie określonej decyzji od zanalizowania możliwości sprawowania kontroli celnej lub zapewnienie właściwego dozoru. Sprawdzenie dokonywane przez urząd może dotyczyć np. osoby, która ubiega się o udzielenie odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie podatkowego składu. Akta weryfikacyjne składają się z protokołu otrzymanego w trakcie urzędowego sprawdzania, zgłoszenia, a także właściwej dokumentacji dotyczącej rodzaju działalności, która podlega urzędowemu sprawdzaniu. Muszą one zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ Służby Cywilnej. Są zawsze sporządzane w dwóch egzemplarzach oraz przechowywane przez podmiot, który podlega sprawdzaniu urzędowemu oraz odpowiedniego naczelnika urzędu celnego. Do elementów, które wchodzą w skład akt weryfikacyjnych możemy zaliczyć m.in.: sytuacyjny szkic miejsca produkcji, opis skrócony pomieszczeń i wykaz zawierający numerację i wykaz urządzeń, zbiorników, naczyń, pojemników (ich pojemność), a także aparatów, znajdujących się w tych pomieszczeniach, wykazu zawierającego nazwy oraz numerację pomiarowych przyrządów wraz z podaniem ich zakresu użytkowania i przeznaczenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.