Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Kredyty > Jakie wyróżniamy formy prawnego zabezpieczenia kredytowego?

Jakie wyróżniamy funkcje kredytu?

Możemy wyróżnić 5 podstawowych funkcji kredytu. Po pierwsze stanowi on element kapitałowego rynku. Ponadto pełni on funkcję interwencyjną, która polega na wykorzystaniu go jako narzędzia do kształtowania ekonomicznej polityki danego państwa. Kredyt pełni również rolę rozdzielczą, ponieważ jest on odpowiedzialny za realny wzrost dochodu w danej branży, regionie, a także zwiększa poziom popytu w konkretnym segmencie rynku. Kolejną ważną funkcją jest funkcja dochodowa, która ma za zadanie tworzenie korzyści zarówno ekonomicznych, jak i finansowych. Staje się to możliwe dzięki wzrostowi produkcyjnej skali oraz zwiększeniu nabywczej siły danego przedsiębiorstwa. Ostatnią, ale niemniej ważna jest rola emisyjna kredytu. Polega ona na wprowadzeniu do obiegu pieniądza. Ponadto poprzez mechanizm kredytowy emisji pieniądza następuje wprowadzenie pieniądza do procesu cyrkulacji. Tą konkretną funkcję realizuje każdy bankowy kredyt, ponieważ nowy pieniądz zostaje wprowadzony do obiegu w wyniku zaciągnięcia każdego kredytu. Należy również pamiętać, że pieniądz zostaje wyprowadzony z obiegu w wyniku spłaty zaciągniętego kredytu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.