Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Co to jest podatek VAT?

Czym charakteryzują się kraje rozwinięte?

W krajach rozwiniętych występuje wysoki poziom rozwoju. Jednym z kluczowych wskaźników, pozwalających na zakwalifikowanie kraju do rozwiniętego, jest PKB per capita. Pozwala na zmierzenie poziomu zamożności obywateli zamieszkujących dane państwo. Oblicza się go w następujący sposób: wartość PKB (czyli produktu krajowego brutto) tego kraju przez liczbę jego obywateli. Ponadto Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Indeks HDI) pozwala określić czy dane państwo jest rozwinięte czy też nie. Wskaźnik został opracowany przez ONZ, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Biorąc ten wskaźnik pod uwagę, kraje zostały podzielone na 4 następujące rozwojowe grupy: państwa bardzo wysoko rozwinięte, państwa  wysoko rozwinięte, państwa średnio rozwinięte oraz państwa słabo rozwinięte. Analizuje się wówczas: służbę zdrowia, edukację, przychody per capita oraz jakość życia. Polskę zalicza się do grupy państw bardzo wysoko rozwiniętych. Poza tym wskaźnikiem istnieją także inne indeksy, jednak HDI jest najbardziej znany i najczęściej stosowany. Co roku publikowana jest lista państw uwzględniająca poziom ich rozwoju.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.