Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Kredyty > Co to jest kredyt hipoteczny?

Co to jest LGD?

LGD jest elementem kredytowej ekspozycji banku, która w sytuacji powstania u kredytobiorcy zdarzenia niewypłacalności zostanie utracona. Jego wielkość jest uzależniona ściśle ze wskaźnikiem zwrotu należności (czyli recovery rate). Suma LGD oraz tego wskaźnika wynosi 100%. Natomiast wysokość LGD jest uwarunkowana od typu i jakości zabezpieczenia zaciągniętego kredytu, długości egzekucyjnego postępowania oraz wysokości windykacyjnych kosztów. Należy pamiętać, że im większa wielkość LGD tym mniejsza wartość i jakość zabezpieczenia kredytowego. LGD jest używany jako parametr ryzyka, który stosowany jest do kalkulacji ekonomicznego kapitału lub regulacyjnego kapitału. Ponadto wykorzystuje się go do dokonywania pomiaru w modelu obliczania kredytowego ryzyka. Pomiar ten dokonywany jest w modelu oczekiwanej straty (Expected Loss) zgodnie z Basel II. LGD pozwala na sprawdzenie jaka jest jakość zaciągniętego kredytu. Pokazuje kredytodawcy obliczyć jak duża będzie strata w wyniku niewypłacalności kredytobiorcy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.