Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Ekonomia > Dofinansowanie do odnawialnego ogrzewania

Co nazywamy gospodarką narodową?

Gospodarką narodową nazywamy całokształt gospodarczej działalności, która jest prowadzona na terytorium danego państwa. Dzieli się ona na następujące działy: rolnictwo, przemysł, transport, budownictwo, handel, łączność, itp. Należy również pamiętać, że niektóre działy gospodarcze dzielą się z kolei na gałęzie, w ich skład wchodzą różnorodne przedsiębiorstwa. Gospodarka narodowa dzieli się na pięć konkretnych sektorów. Do pierwszego zaliczamy leśnictwo, rolnictwo i rybołówstwo. Z kolei do drugiego sektora kwalifikujemy górnictwo, przemysł wydobywczy i przetwórczy, a także budownictwo. Z kolei w skład trzeciego sektora wchodzi transport, gospodarka komunalna, łączność, handel oraz gospodarka komunalna. Natomiast czwarty sektor to ubezpieczenia, finanse, reklamę, marketing, a także obrót nieruchomościami. Natomiast piąty sektor obejmuje opiekę społeczną, ochronę zdrowia, edukację, turystykę oraz rekreację, badania naukowe, administrację państwową, policję, wymiar sprawiedliwości oraz wojsko.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.