Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Co to są e-Deklaracje?

Co nazywamy depozytem bankowym?

Depozytem bankowym nazywamy finansową inwestycję, która polega na powierzaniu bankowi określonych środków finansowych. W zamian za ulokowanie konkretnych pieniężnych depozytów, deponenci otrzymują od banków pieniądze za naliczane odsetki. Są one uzależnione przede wszystkim od zadeklarowanego czasu depozytu oraz stóp procentowych obowiązujących na danym rynku finansowym. Oprocentowanie może mieć charakter zmienny lub stały. Banki w zamian zostają uprawnione do dysponowania powierzonymi im pieniężnymi środkami. Na ich podstawie udzielają kredytów albo przeznaczają je na różne inwestycje. Depozyty bankowe stanowią kluczowe źródło finansowania kredytowej działalności banków. Mogą one mieć również charakter rzeczowy (np. biżuteria, papiery wartościowe, kruszce szlachetne, dokumenty, czy numizmaty). Są one wówczas przechowywane za określoną opłatą w specjalnym skarbcu bankowym. Wyróżniamy następujące rodzaje depozytów: a’vista (czyli na żądanie) oraz terminowe (zwane również lokatami terminowymi).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.