Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Kredyty > Jaki kredyt nazywamy konsorcjalnym?

Zagraniczny dorobek a cło

Osoby, które pracowały poza krajami Unii Europejskiej często są zwalniane z opłaty za cło. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku osób na stałe wracających do Polski. Jednak zwolnieniu nie podlega cały zgromadzony majątek. Nie każdy wie, że można skorzystać z takiej ulgi. Polega ona na tym, iż osoba sprowadzająca do Polski tzw. mienie przesiedleńcze w niektórych przypadkach nie musi płacić cła ani podatku Vat. Okres przed bożononarodzeniowy jest czasem, gdy wielu Polaków wraca, np. ze Stanów Zjednoczonych. Ustawa z 2009 roku przyjmuje wspólnotowy system zwolnień z opłat celnych. O ulgę mogą ubiegać się osoby, które przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy całkowicie mieszkały poza Unią Europejską i wracają na obszar celny UE. W przypadku, kiedy obywatel Polski wróci przed upływem roku, a jego powrót odbył się z przyczyn losowych i do niego zależnych, to Służba Celna może pójść na ugodę, ale tylko wtedy, gdy wykaże on, że bardzo chciał mieszkać, np. w USA przez dłuższych czas, ale z powyższych przyczyn nie mógł zostać dłużej. Zwolnienie obejmuje także dobra, którą w żadnym wypadku nie będą służyły celom handlowym w Polsce. Powracający musi być ich użytkownikiem co najmniej rok. Zwolnieniu podlegają przeróżne rzeczy gospodarstwa domowego i osobiste, pojazdy mechaniczne i inne. Natomiast ulga nie przysługuje alkoholom i wyrobom tytoniowym. Ważne jest, aby przy kontroli dokonywanej przez Służbę Celną posiadać akt zakupu, który potwierdzi, że jest się właścicielem danego przedmiotu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.