Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Kredyty > Co nazywamy zdolnością kredytową?

Za co odpowiedzialne są izby celne?

Izby celne są administracyjnymi jednostkami Służby Celnej. Stanowią organ publicznej administracji, który podlega Ministrowi Finansów. Należy również pamiętać, że każdy dyrektor takiej izby jest organem podatkowym. Izby celne są odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad pracą urzędów celnych. Ponadto stanowią organ drugiej instancji we właściwych celnych oraz podatkowych postępowaniach. Izby celne są również jednostkami budżetowymi. To znaczy, że są organizacyjnymi jednostkami sektora publicznych finansów, które bezpośrednio z budżetu pokrywają swoje wydatki. Natomiast pobrane dochody są odprowadzane na rachunek budżetowych dochodów państwa. Izby celne powstały 19 kwietnia 2002 roku na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów. Rozporządzenie to dotyczyło utworzenia urzędów celnych oraz izb celnych, a także określenia ich siedzib. Jednak ten akt prawny został zastąpiony przez rozporządzenie Ministra Finansów wydane 15 grudnia 2004 roku, a obowiązujące od 1 stycznia 2005 roku. W każdym województwie funkcjonuje 1 izba celna.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.