Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Ekonomia > Jaką osobę nazywamy bierną zawodowo?

Na czym polegają rozliczenia pieniężne?

Rozliczenia pieniężne to dokonywany zgodnie z obowiązującym prawem oraz świadomy transfer środków pieniężnych pomiędzy instytucjami, podmiotami gospodarczymi a osobami fizycznymi. Takie formy rozliczenia są zaliczane do kategorii pośredniczących operacji komercyjnego banku. Rozliczenia pieniężne mogą być wykonywane w następującej formie: gotówkowej albo bezgotówkowej. Do gotówkowych form zaliczamy: wypłaty oraz wpłaty. Z kolei do bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych zaliczamy: polecenie zapłaty, polecenie przelewu, inkaso, akredytywę, weksle, czeki, okresowe rozliczenia pomiędzy saldami oraz karty płatnicze. W przypadku gotowych form następuje jednoczesne rozliczenie usługi, towaru i pieniądza. Z kolei przy formach bezgotówkowych następuje zapłata po otrzymaniu przez konkretną osobę danego towaru lub otrzymanie towaru może wyprzedzić zapłatę. Do zalet polecenia przelewu zaliczamy: prostotę, niewielką pracochłonność ze strony banku oraz szybki obieg rozliczeń pieniężnych. Z kolei do wad zaliczamy ograniczoną możliwość wpływu dostawcy na osobę odbiorcy, w sytuacji gdy reguluje on w sposób terminowych zaciągniętych zobowiązań.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.