Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Czym jest karta podatkowa?

Na czym polega weksel in blanco?

Weksel in blanco to rodzaj weksla, który celowo pozostaje nieuzupełniony w momencie jego wystawienia. Jest to więc taki typ weksla, który nie zostaje całkowicie wypełniony albo nie ma niektórych cech niezbędnych do uznania ważności danego wystawionego weksla. Tym brakującym elementem jest najczęściej nie wstawiona w momencie wystawienia weksla- suma wekslowa. Zobowiązanie z tego rodzaju weksla związane jest z dodatkową jeszcze umową zawartą pomiędzy wystawcą danego weksla a jego remitentem. Może być nim porozumienie albo deklaracja wekslowa. Strony umowy uzgadniają między sobą w sposób stanowczy i dokładny, jak weksel in blanco powinien zostać uzupełniony w brakujące elementy w chwili jego emisji. Zarówno wystawca tego weksla, jak i każdy jego posiadacz ponoszą ryzyko związane z tym, że odbiorca weksla uzupełni go w sposób niezgodny z podpisaną umową i puści go dalej w obieg. Z chwilą gdy uzupełni ten weksel  w sposób, który został ustalony w zawartym porozumieniu, staje się on zwykłym wekslem. Aby dany weksel mógł zostać uznany za weksel in blanco musi spełniać dwa następujące warunki: jego niezupełność treści jest zamierzona oraz podpis któregokolwiek z wekslowych dłużników (akceptanta, wystawcy, poręczyciela) dokonany w celu zawarcia zobowiązania wekslowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.