Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Bankowość > Czym jest czek?

Na czym polega scoring fraudowy?

Scoring fraudowy to proces polegający na przypisywaniu klientom potencjalnym (scoring aplikacyjny) albo istniejącym klientom (behawioralny scoring) prawdopodobieństwo wystąpienia fałszerstwa lub nadużycia. Oblicza się więc ryzyko wprowadzenia świadomie w błąd drugiej strony  przy zawieraniu umowy albo celowego złamania podpisanej umowy. Scoring tworzy się przy pomocy metody analizy statystycznej danych, zwykle dzięki logistycznej regresji lub metody dyskryminacyjnych drzew. Wówczas koncentrujemy się na zebranych do tej pory danych dotyczących danego klienta. Informacje te są zawarte w formularzu aplikacyjnym. Ponadto ważne są dane dotyczące historii płatności dotychczasowych. We współczesnych firmach scoring wykonywany jest przez nowoczesne komputery. Rola urzędnika bankowego czy urzędnika sprowadza się tylko do wprowadzenia właściwych danych. W mniej zmodernizowanych firmach do tej pory stosuje się specjalne karty scoringowe, na których handlowiec ma za zadanie wstawić wartości odpowiednich zmiennych. Zmienne te mogą być dyskretyzowane lub ciągłe. Następnie handlowiec wylicza wynik na kalkulatorze. W przypadku klientów, którzy otrzymali wysoką wartość takiego prawdopodobieństwa, najczęściej odmawia się płacenia takiej usługi albo są zobowiązani do płacenia kaucji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.