Jesteś tutaj: mmpfinanse.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki’ Category

Czym jest NIP?

NIP to Numer Identyfikacji Podatkowej. Jest to kod składający się z dziesięciu cyfr. Umożliwia skuteczną identyfikację podatników na terenie Polski. Został wprowadzony na mocy ustawy z października 1995 roku. Natomiast NIP zaczął obowiązywać od 1996 roku. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego jest odpowiedzialny za jego nadawanie. Z kolei osoby fizyczne, które nie prowadzą swojej działalności gospodarczej, od 1 stycznia 2011 roku  wykorzystują numer PESEL w celu identyfikacji podatkowej. Trzy pierwsze cyfry NIP stanowią prefiks, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jaki konkretny urząd skarbowy wydał ten numer. Istnieje taka możliwość, ponieważ każdy

Co to są e-Deklaracje?

E-Deklaracje to system, który pozwala gospodarczym podmiotom na przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Ten system stanowi podstawowe narzędzie przyjaznej, nowoczesnej oraz efektywnej skarbowej administracji. Będzie ono odpowiedzialne za skuteczne wspieranie realizacji zadań, które zostały nałożone na mocy ustawy. W Polsce system E-Deklaracje został uruchomiony z dniem 1 stycznia 2008 roku. Do składania deklaracji przez Internet uprawniony jest każdy płatnik/podatnik. System realizuje obsługę deklaracji PIT, CIT, VAT, PCC oraz NIP, a także podań. Obecnie dostępność takich usług przez Internet stanowi standard. Do końca ubiegłego roku system E-Dekla

Czym jest raj podatkowy?

Raj podatkowy zwany jest również podatkową oazą. Termin ten stosowany jest w odniesieniu do krajów, w których obowiązujące podatkowe przepisy charakteryzują się wyjątkową łagodnością dla zagranicznego kapitału oraz dla obcokrajowców. Wspieranie międzynarodowych, nielegalnych działań nie stanowi podstawowego celu powstania podatkowych rajów. Głównym celem jest natomiast zachęcenie gospodarczych inicjatyw do obszarów, w których ekonomiczna aktywność jest słaba. Oazy podatkowe wykorzystywane są przez firmy do przepływu uzyskiwanych zysków oraz zapobiegania płacenia podatków wyższych niż w macierzystych krajach. Według prowadzonych statystyk osoby pochodz