Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Internetowy podatek

Jakie są etapy sporządzania umowy kredytu bankowego?

Wyróżniamy następujące etapy realizacji umowy bankowego kredytu. Pierwszym krok polega na wnioskowaniu przez kredytobiorcę. Następnie następuje analiza finansowej sytuacji wnioskodawcy. Kolejny krok polega na podjęciu przez bank decyzji kredytowej. Następny etap to podpisanie umowy kredytowej. Ostatni krok polega na realizacji kredytu w postaci określonej w sporządzonej umowie. Kredytowy wniosek zawiera następujące elementy: kwota kredytu, okres kredytowania, cel udzielonego kredytu, terminy spłaty, proponowane sposoby zabezpieczenia oraz informacje o pozostałych kredytach. Analiza kredytowej zdolności osób fizycznych polega na sprawdzeniu ich majątku, zatrudnienia, dochodu oraz o pozostałych zaciągniętych kredytach. Z kolei w przypadku osób prawnych analizuje się ich zdolność do spłaty udzielanego kredytu, wiarygodność kredytowa, ocena płynności finansowej oraz sprawności działania, a także sprawdzenie wyników finansowych (wypłacalność i rentowność). Analiza zdolności kredytowej jest niezbędna do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.