Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Konta > Przeczytaj, zanim założysz konto bankowe

Jaką osobę nazywamy bierną zawodowo?

Osobę nazywamy bierną zawodowo, gdy ukończyła 15 lat, nie jest bezrobotna, ale jednocześnie nie pracuje. Do biernych zawodowo zalicza się następujące osoby: osiągające dochód z tytułu wynajmu lokalu, dzierżawy, itp.; pozostające na urlopie wychowawczym; zakonnice i zakonników; mieszkające w domach opieki; odbywające karę pozbawienia wolności; uczących się w trybie dziennym; pobierające rentę, emeryturę, stypendium, alimenty, pomoc opieki społecznej. To część społeczeństwa, która nie chce lub nie może pracować. Mogą to być osoby, które ze względu na swój stan zdrowia przejściowo lub stale, nie są w stanie pracować. Do tej grupy zaliczamy również osoby, które nie muszą pracować, gdyż są na utrzymaniu innych osób albo posiadają swoje, niezarobkowe źródło utrzymania. Do tej części społeczeństwa kwalifikuje także osoby, które osiągnęły wiek poprodukcyjny i wiek emerytalny i z tego powodu podjęły decyzję o rezygnacji z stałego zatrudnienia. Ponadto mężczyźni odbywający obligatoryjnie służbę wojskową, też są kwalifikowani do grupy ludności biernej zawodowo.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.