Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Czym jest raj podatkowy?

Czym się charakteryzuje model współpracy PPP?

Model współpracy PPP występuje przy projektach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesje na usługi lub roboty budowlane pozwalają na określenie poziomu kontroli prywatnej nad danym projektem oraz stopień finansowego zaangażowania partnerów. Przykładami najczęściej występujących modeli partnerskiej współpracy możemy zaliczyć: leasing-zakup, leasing-rozwój-zarządzanie, wybuduj-zarządzaj-pokaż, wybuduj-transferuj-zarządzaj, wybuduj-bądź właścicielem-zarządzaj, wybuduj-zarządzaj-przekaż, zakup-rozwój-zarządzanie, czasowa prywatyzacja, modernizuj-adaptuj-zarządzaj, zarządzaj-utrzymuj, zaprojektuj-wybuduj-finansuj-zarządzaj-utrzymaj-przekaż oraz zaprojektuj-wybuduj-zarządzaj-utrzymuj. Model czasowa prywatyzacja polega na tym, że istniejąca publiczna infrastruktura jest przekazywana prywatnemu partnerowi, aby dokonać rozbudowy lub/i ulepszeń. Po zakończeniu inwestycyjnego procesu prywatny partner jest odpowiedzialny za zarządzanie tą infrastrukturą w okresie ustalonym w umowie albo do chwili zwrotu kapitału zainwestowanego z racjonalnym poziomem stopy zwrotu, czyli zysku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.