Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Ekonomia > Na czym polega dumping socjalny?

Czym są weksle?

Wekslami nazywamy rodzaj papieru wartościowego, który może być imienny lub na zlecenie. Trasant, (czyli wystawca danego weksla), zobowiązuje się w sposób bezwarunkowy, że trasat (inna osoba) dokona na rzecz remitenta (odbiorca weksla) zapłaty określonej sumy pieniędzy. Mamy wówczas do czynienia z wekslem trasowanym. Może jednak sam przyrzec, że dokona zapłaty sumy wekslowej odbiorcy danego weksla. W tej sytuacji występuje weksel własny, czyli inaczej mówiąc sola weksel. Przy tego typu wekslu wystawca stanowi głównego dłużnika odbiorcy danego weksla. Sytuacja jest odwrotna niż w przypadku weksla trasowanego, gdzie trasat stanowi głównego dłużnika i jest on akceptantem, który przyjął dany weksel. Z kolei dłużnikiem ubocznym jest wystawca, odpowiedzialny w momencie niewypłacalności głównego dłużnika. Charakterystyczną cechą tego rodzaju papieru wartościowego jest jego przydatność dla obrotu oraz abstrakcyjność wekslowego stosunku ( brak wpływu z danej przyczyny). Wyraża się to w bezwarunkowym zobowiązaniu. To znaczy, że weksel nie jest związany z żadnymi czynnościami prawnymi (typu umowa). Dlatego więc, zapłata wekslowej sumy nie może zostać uzależniona od innych warunków czy okoliczności.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.