Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Waluty > Dokładnie czytaj umowy

Czym jest czek?

Czekiem nazywamy zlecenie pisemne bezwzględnego wypłacenia konkretnej kwoty. Zostaje ono udzielone bankowi przez posiadacza bankowego rachunku. Prawną podstawą funkcjonowania w Polsce czeków jest następująca ustawa: Prawo czekowe. Ta ustawa została wydana w 1936 roku. Trasatem jest wystawca czeku. Może nim być osoba prawna lub fizyczna posiadająca rachunek w banku. Z kolei trasatem czeku jest bank, odpowiedzialny za prowadzenie rachunku należącego do trasanta. Natomiast remitentem danego czeku jest osoba prawna lub fizyczna, na którą wystawiono konkretny czek. Może on zostać wystawiony na określoną osobę (mamy wówczas do czynienia z czekiem imiennym) lub na okaziciela. Indos służy z kolei do przenoszenia danych praw czekowych. Z kolei czek rekta polega na wystawieniu danego czeku na wskazanego remitenta, bez przenoszenia jednak uprawnień na inną osobę. Należy również pamiętać, że czek jest zawsze płatny za okazaniem. Wyróżniamy następujące rodzaje czeków: gotówkowe, rozrachunkowe oraz zakreślone.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.