Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Więcej dla rodzin wielodzietnych

Czym jest CIT?

CIT to podatek dochodowy płacony przez osoby prawne. Naliczany jest od dochodów przedsiębiorstw i spółek. To typ podatku bezpośredniego, który obciąża dochody otrzymywane przez prawne osoby. Podatnikami tego rodzaju podatku są wszystkie osoby prawne, bez względu na to w jaki sposób otrzymały tę osobowość prawną. Ponadto do płacenia tego typu podatku zobowiązane są kapitałowe spółki w organizacji. Podatnikami mogą być również organizacyjne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, które nie mają prawnej osobowości (np. spółek partnerskich, jawnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych). Podatkowe grupy kapitałowe stanowią specjalną grupę podatników, odpowiedzialnych za rozliczanie się z tego typu podatku. Są to związki przynajmniej 2 handlowych spółek, które posiadają prawną osobowość i łączy je wspólne kapitałowe interesy. Z kolei z płacenia tego podatku zwolnione są m.in.: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, budżetowe jednostki oraz fundusze celowe powstałe na podrębie ustaw odrębnych, religijne organizacje, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.