Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Finanse > Wwożenie alkoholu spoza granic

Czym jest cesja należności?

Cesja należności polega na sposobie zabezpieczenia zwrotu konkretnej wysokości kredytu, który udzielił określony bank. Ten sposób spłaty zaciągniętego kredytu polega na przekazaniu kredytobiorcy należności od osoby trzeciej na rzecz konkretnego banku. Należy pamiętać, że przedmiotem tego rodzaju cesji może być dowolna wierzytelność, jeżeli nie temu nie sprzeciwia się ani umowa stron ani określona ustawa. Ponadto istotną rzeczą jest fakt, że kredytobiorca zobowiązany jest polecić swojemu dłużnikowi, by ten wręczył mu do danego banku należne mu kwoty pieniężne. Następnie mogą one zostać przeznaczone na spłatę całego zaciągniętego długu. W tej sytuacji na miejsce cedenta wstępuje nowy cesjonariusz. Wyróżniamy następujące rodzaje cesji należności: jawna oraz cicha. Pierwsza forma cesji polega na informowaniu dłużnika przez kredytobiorcę o nastąpieniu zmiany osoby wierzyciela (do banku z kredytobiorcy). Z kolei druga forma cesji polega na tym, że dłużnik nie dostaje takiej informacji. Ten typ cesji jest wykorzystywany wówczas, gdy kredytobiorca danego banku nie chce ryzykować u dłużnika straty swojej reputacji. Wynika to z tego, że wykorzystywanie w danym przedsiębiorstwie cesji należności może być rozpatrywane jako oznaka braku dobrej kondycji, ponieważ nie ma lepszych form spłaty zaciągniętego długu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.