Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Finanse > Programy partnerskie

Czym charakteryzuje się model porównawczy sektora publicznego?

Ten typ gospodarczego modelu jest stosowany podczas realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego albo koncesji na usługi lub roboty budowlane. To kosztowy model świadczenia przez podmiot publiczny danej usługi. Bierze on pod uwagę wszystkie nakłady oraz koszty istniejące w całym cyklu prowadzenia danego projektu. Dostawa usługi przebiega w sposób tradycyjny, a podmiot publiczny jest jej wykonawcą. Model ten jest tworzony, biorąc pod uwagę specyfikę końcowych (wyjściowych) danych referencyjnego projektu. Ta specyfikacja jest odpowiedzialna za najbardziej efektywne i najlepsze rozwiązanie dostępne dla publicznego podmiotu. Zakłada się w tym modelu możliwość transferu powstałego ryzyka. Model porównawczy sektora publicznego tworzy się, aby dostarczyć publicznej stronie informacji odnośnie dodanej wartości wyrażonej w pieniężnych wartościach. Wartość tą planuje się uzyskać w sytuacji zaaprobowania oferty złożonej przez prywatny podmiot. Bierze się pod uwagę nie tylko ocenę ilościową, ale również jakościowe korzyści zawiązania danego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.