Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Gospodarka > Na czym polega podatek od nieruchomości?

Co to jest podaż pracy?

Podaż pracy określa liczbę osób, które zamierzają w danym czasie pracować za określone wynagrodzenie. Na to zjawisko wpływają czynniki dwojakiego rodzaju: czynniki ekonomiczne oraz czynniki demograficzne. Do ekonomicznych czynników zaliczamy: wysokość nominalnej płacy, system opieki społecznej kraju, wysokość realnej płacy oraz wysokość podatków uzależniona od dochodów. Z kolei do demograficznych czynników kwalifikujemy: saldo migracji, przyrost naturalny, system kształcenia i szkolenia, strukturę ludności biorąc pod uwagę wiek, płeć, mobilność ludności, strukturę zamieszkania „wieś-miasto”, indywidualne decyzje i motywacje. Podażą pracy określamy ilość pracy, jakie są skłonne zaproponować domowe gospodarstwa (pracownicy) na rynku pracy. Domowe gospodarstwa pracują by zaspokajać skutecznie swoje konsumpcyjne potrzeby. Ponadto czas wolny również jest dla nich cenny. Podaż pracy stanowi wypadkową potrzeb, które są przeciwstawne względem siebie. Jeżeli prawne regulacje motywują osoby będące w wieku produkcyjnym do wykonywania pracy, wtedy wysokość podaży pracy jest duża.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.