Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Waluty > Wpływy do budżetu państwa

Co to jest PIT?

PIT jest podatek dochodowym płaconym przez osoby fizyczne. To typ podatku bezpośredniego i obejmuje wynagrodzenie otrzymywane przez osoby fizyczne. Współcześnie na świecie występują dwa elementarne rodzaje podatku dochodowego: podatek globalny (unitarny, syntetyczny) oraz podatek cedularny (analityczny). Zjawisko podwójnego opodatkowania polega na dwukrotnym opodatkowaniu tego samego dochodu, zarówno w kraju jego otrzymania jak i w państwie zamieszkania podatnika. Zawieranie umów bilateralnych ma zapobiec powstawaniu temu problemowi. Na zasadzie rezydencji opiera się w podmiotowość od osób fizycznych w prawie dochodowym obowiązującym w Polsce. Zależy ona od miejsca zamieszkania danej osoby fizycznej. Należy również pamiętać, że związana jest ona z obowiązkiem podatkowym, który ma charakter nieograniczony. Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów, które pochodzą z różnych źródeł przychodów. Ustawodawca definiuje dochód jako różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania ich w konkretnym roku podatkowym.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.