Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Podatki > Czym jest akcyza?

Co to jest clearing?

Clearingiem nazywamy procedurę finansowych obrotów. W tej procedurze clearingowy podmiot spełnia rolę pośrednika oraz przyjmuje w danej transakcji zarówno rolę kupującego, jak i sprzedającego. W ten sposób skutecznie się zabezpiecza zamówienia zawarte między obiema stronami. Taki proces jest stosowany przede wszystkim w międzynarodowym obrocie między firmami. Zwany jest również praktyką kompensacyjnych transakcji. Cechą charakterystycznych tego rodzaju transakcji jest wiązanie po stronie eksportu i importu większej ilości towarów niż jeden. Dlatego stanowi przeciwieństwo barteru. Wyróżniamy dwie formy kompensaty: kompensatę częściową oraz kompensatę pełną. W bankowości clearing polega na wyczyszczeniu zobowiązań wzajemnych, które często są cykliczne. W tym celu banki powołują clearingowe domy. W tej sytuacji clearing jest postacią dwustronnych lub wielostronnych bezgotówkowych płatniczych rozliczeń. Wyróżniamy trzy rodzaje tego procesu: bankowy, pomiędzy państwami (multilateralny i bilateralny) oraz między przedsiębiorstwami.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.