Jesteś tutaj: bankowe-kredyty-dla-firm.pl > Finanse > Wwożenie alkoholu spoza granic

Co oznacza skrót EAD?

Skrót EAD pochodzi od pełnej nazwy Exposure at default. Oznacza jeden z parametrów pozwalających na skuteczne zmierzenie ryzyka. Narzędzie to jest wykorzystywane w wyniku kalkulacji ekonomicznego kapitału lub kapitału regulacyjnego. Bierze się tutaj pod uwagę potrzeby banków związane z Nową Umową Kapitałową (czyli Basel II). Pozwala na obliczenie wartości kredytowej ekspozycji w chwili niewykonania danego zobowiązania. Do kalkulacji tego parametru wykorzystujemy dwa elementarne podejścia. Pierwszym z nich jest podstawowa metoda wewnętrznych ratingów (FIRB). Uwzględnia ona wyznaczanie przez właściwe organy bankowego nadzoru kalkulacji EAD, a także pozostałych parametrów określających ryzyko (M i LGD). Należy ponadto pamiętać, że PD (prawdopodobieństwo niewykonania danego zobowiązania) jest jedynym wykorzystywanym przez bank parametrem. Z kolei drugie podejście nazywane jest zaawansowaną metodą wewnętrznych ratingów (AIRB). W tym podejściu każdy parametr jest szacowany przez bank dzięki własnemu ilościowemu modelu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.